Anotace:
Společná monografie dvou mladých výtvarných umělců je koncipována jako dialog přátel, ale i protikladů. Knihu koncipovali samotní umělci, Lucie Ferliková a Lukáš Malina, jako obrazovou koláž svých prací ­ obrazů, kreseb, koláží, objektů a soch i záběrů z animovaného filmu.
Na úvod zařazené vzájemné rozhovory nastiňují oblasti zájmu, které ve své tvorbě zobrazují. Jsou jimi obsahy nevědomí, sen, temný eros, horor, detektivka, staré umění, ale i výtvarná hra.